تاریخ انتشار :جمعه ۱۰ دی ۹۵.::. ساعت : ۷:۰۳ ب.ظ
فاقددیدگاه

مزایا و معایب تک فرزندی، بدانید

داشتن تنها یک فرزند تبعات خاصی را به دنبال دارد.

به گزارش چالوس ما داشتن تنها یک فرزند تبعات خاصی را بدنبال دارد. یک روانپزشک با اشاره به پیامدهای تک فرزندی برای فرزندان و والدین، تک فرزندها را در معرض آسیبهایی مانند انزوا و گوشه نشینی و عدم استقلال دانست و از والدین خواست تا مهدکودک را جایگزین خواهر و برادر نکنند. فربد فدایی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: پدیده تک فرزندی موجب میشود تا پدر و مادر تمام سرمایهگذاری عاطفی خود را بر یک کودک قرار دهند و کودک نیز متقابلاً فقط پدر و مادرش را میبیند و از داشتن تجربیات با خواهر و برادر محروم میماند. وی افزود: بخش مهمی از آموختههای کودک مربوط به تعاملات با خواهر و برادر میشود و بر اساس آن جهان را کشف میکند. فدایی ادامه داد: کودکان در این حالت میآموزند چگونه حرف خود را به بزرگترها بفهمانند و نیازهای خود را مطرح کنند. وی ادامه داد: کودکی که تک فرزند است این فرصت را پیدا نکرده و دنیا را از افق دید پدر و مادر کشف میکند. این روانپزشک تصریح کرد: برخی میگویند تک فرزند خود را به مهد کودک میفرستیم تا با همسن و سالهایش تعامل اجتماعی داشته باشد. باید گفت زندگی ۲۴ ساعته با برادر و خواهر و پیوند عاطفی ناشی از آن با مهد کودک قابل جبران نیست و مهد کودک نمیتواند جای خواهر و برادر را بگیرد. وی افزود: معمولاً پدر و مادر نسبت به کودک تک فرزند بیش از حد توجه میکند و این کودکان متکی به والدین بار میآیند.

در این حالت تمام خواستههای کودک برآورده میشود و این موضوع سبب میشود که کودک آموزش اجتماعی لازم را نبیند. وی ادامه داد: مسئله رقابت بین خواهر و برادرها برای آموزش در دوران بزرگسالی و برخورد با مسائل جامعه مؤثر است. این روانپزشک گفت: اینکه چگونه با رقابت و حسادت کنار بیایند و آن را دفع کنند در پرتو ارتباط با خواهر و برادر ایجاد میشود. فدایی اظهار داشت: حتی داشتن دو فرزند از یک جنس نیز مشکلاتی در پی خواهد داشت. بر این اساس فرزندان پسری که تنها یک برادر دارند از درک ظرافتهای دختران بیبهره میمانند. دختران نیز در صورتی که تنها یک خواهر داشته باشند نمیتوانند با رفتار و روحیات پسرها آشنا شوند. این فرزندان در زندگی زناشویی خود نیز دچار مشکل میشوند. وی افزود: آموزشهای مربوط به شناخت و تعاملات به بازیها مربوط میشود. تک فرزندها به بازیهای انفرادی گرایش پیدا میکنند و تماشای تلویزیون و بازی با رایانه را نسبت به بازیهای گروهی ترجیح میدهند که این ویژگی انزوا و گوشهنشینی را همراه خواهد داشت. این روانپزشک اظهار داشت: تک فرزندها هرگز یاد نمیگیرند که باید مستقل باشند و وقتی بزرگتر میشوند از دولت انتظار دارند که برای آنها شغل ایجاد کرده و در کسب برخی ملزومات آنها را یاری کند. این متخصص بهداشت روان گفت: واقعیت این است که پدران و مادران دارای تک فرزند هم با مشکلاتی مواجه خواهند بود زیرا در وجود دو جنس ویژگیهایی وجود دارد که والدین با داشتن یک فرزند از آن محروم میمانند. وی خاطرنشان کرد: پدران به طور ذاتی به دختران و مادران به پسران علاقه دارند بنابراین داشتن هر دو جنس میتواند این نیاز را برآورده سازد. همچنین پدران و مادران دوست دارند ویژگیهای دوران کودکی خود را در فرزندانشان بازسازی کنند که در صورت نداشتن فرزند از یک جنس نوعی نارسایی در والدین ایجاد میشود.

مرجع : نی نی بان

دیدگاه خود را به ما بگویید.