تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۲ دی ۹۵.::. ساعت : ۱۲:۲۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

جولان زباله ها در ساحل زیبای شهر عباس آباد

ناهنجاری در ساحل دریاس خزر

به گزارش چالوس ما، به نقل از دریاسر، پس از چند روز هوای برفی و بارانی، امروز برای هواخوری تصمیم گرفتم در ساحل شهر عباس آباد قدم بزنم و از اکسیژن خدادادی لذت ببرم.

خدا می داند وقتی که قدم به ساحل گذاشتم از بوی گند سرم گیج رفت، وقتی که جلوتر رفتم کوهی از زباله دیدم که بوی گندش هر رهگذری را آزار میداد .
جلوتر که رفتم دیدم انبوه آشغال ها درست پشت ساختمان شهرداری و اتاق آقای شهردار عباس آباد است.
تعجب کردم چرا اینقدر بی تفاوتی! آیا شهردار و کارکنان این مجموعه به فکر سلامت خودشان نیستند؟ ولی یادم به این ضرب المثل افتاد:
آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب.
و باز فکر کردم نکنه شهردار عباس آباد در غرب مازندران از بس
بوی زباله مشامش را پر کرده گیج شده و قادر به تصمیم گیری در مورد زباله ها و مسائل شهر نیست.

دیدگاه خود را به ما بگویید.