تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۲ دی ۹۵.::. ساعت : ۱۲:۳۰ ب.ظ
فاقددیدگاه

سخت ترین، حساس ترین و شیرین ترین حرفه

روزنامه نگارى يك حرفه است مثل بقيه حرفه ها، ولى حساس تر و آسيب پذيرتر است.

به گزارش چالوس ما، از شهرستان عباس آباد، رضا خدری در گفت وگویی اظهار کرد: ازروزنامه نگارى يك حرفه است مثل بقيه حرفه ها، ولى حساس تر و آسيب پذيرتر است. قدمت آن چندان بلند نيست و در همين دوره ى كوتاه هم هرگاه آزادى بيشتر بوده خوش درخشيده و هر زمان فضا تنگ تر شده به محاق رفته است.

با اين حال تقريبا دو دهه ى مستمر است كه روزنامه نگاران با وجود فراز و فرودهاى سياسى چراغ اين حرفه را به هر قيمتى روشن نگاه داشته اند و البته براى آن هزينه هاى زيادى هم پرداخته اند. اما براى آنكه اين صنف ريشه هاى قوى ترى پيدا كند بايد صنف صاحب يك نهاد مستقل باشد. انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران نهادى بود كه تلاش مى كرد روزنامه نگارىِ حرفه اى را فارغ از هر نوع گرايش سياسى و فكرى حمايت كند. كارهاى بزرگى هم كرد كه آثارش باقى است. همه ى ما اميدوار بوديم كه امكان گشايش انجمن در دولت فعلى امكان پذير شود كه به هر دليلى متاسفانه نشد. حالا نهال جديدى روييده است كه بايد آن را پاس داشت و قدر شناخت.

رضا خدری اظهار داشت: بايد از تشكل هاى مستقل حمايت كرد. راه دستيابى به جامعه مدنى دشوار است ولى جز اين نيست. ما روزنامه نگاران به جايى نياز داريم كه چترى فراهم كند كه همه ى هم صنفى ها در زير سايه ى آن جمع شوند و ماوا گيرند و آن را خانه ى اميدشان تلقى كنند. ما البته هنوز در آغاز راهيم ولى تجربه و دانش خوبى از ديگران را در پيش روى خود داريم. تقويت اين نهاد به نفع همه است.

هم اعضاى صنف، هم جامعه ى مخاطبان و هم نهاد قدرت.

دولت اگر به دنبال مبارزه با فساد و قدرت يابى جامعه و كاهش شكاف هاى داخلى است بايد از نهاد مطبوعات حمايت كند. رابطه ى مثبت با اين نهاد مثل ارتباط سالم با بطن جامعه است. چنين باد!

دست همه ى همكارانى را كه در تدارك برگزارى اولين مجمع عمومى انجمن جديد هستند به گرمى می فشارم.

خدری درپایان این گفت و گو با لبخندی افزود: به سلامتی ما خبرنگاران وعکاسان و فيلمبردارها که اینقدر پشت دوربین بودیم و دیده نشدیم که خودمونم باورمون شده همیشه جامون پشت صحنه است …

به سلامتی ما خبرنگاران و عکاسان و فيلمبردارها که واسه گرفتن یه شات عکس و فیلم خوابیدیم رو زمین و لباسامونو خاکی کردیم ولی کسی دستمونو نگرفت تا بلند شیم …

به سلامتی ما خبرنگاران و عکاسان و فيلمبردارها که بهترین لحظه ها رو ثبت میکنیم ولی خودمون  بهترین لحظه هامونو از دست میدیم …

نویسنده : محیا محمودی خبرنگار دریاسر

دیدگاه خود را به ما بگویید.