تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۹ اسفند ۹۵.::. ساعت : ۶:۵۷ ق.ظ
فاقددیدگاه

نتانیاهو دست به دامن ایران شد!

یک گزارش از منابع صهیونیستی، حاکی از رفتار عجیب نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسۀ بازجویی به اتهام فساد است.

به گزارش چالوس ما، در گزارشی که روزنامۀ عبری «معاریو» منتشر کرد آمده است نتانیاهو بازجویان را در جلسۀ بازجویی غافلگیری کرد و اقدام به تماس با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نمود و با او دربارۀ پروندۀ هسته ای ایران و تهدیدات از سوی دولت تهران به گفت و گو پرداخت.

نتانیاهو در قضیه ای که در رسانه ها با عنوان پروندۀ ۱۰۰۰ شناخته شده، متهم است. وی و اعضای خانواده اش به دلیل دریافت هدایایی از تاجران در مقابل تسهیل خدماتی برای آنان در مظان اتهامند.
جلسۀ تحقیق بر قضیۀ معروف دیگری با عنوان پروندۀ ۲۰۰۰ دربارۀ تماس هایی که نتانیاهو با ناشر روزنامۀ «یدیعوت احرنوت» برقرار کرده است نیز تمرکز داشت. ناشر این روزنامه بعد از تماس های نتانیاهو شیوۀ پوشش دهی اخبار وی را تغییر داده است و نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم به عنوان دست خوش، در توزیع روزنامۀ رقیب با عنوان «اسرائیل هایوم» چالش ایجاد کرده است.
گفتنی است دربارۀ نتانیاهو این موضوع شناخته شده است که دائما ایران را به عنوان مترسکی برای ترس و اضطراب مطرح می کند تا از پایگاه مردمی در داخل جامعۀ اسرائیلی برخوردار شود؛ جامعه ای که تجاوزگری های وی در همۀ سطوح و جوانب را دیگر تاب نمی آورند.
وی این بار تا جایی پیش رفت که برای فرافکنی در جلسۀ بازجویی از خود نیز با ترامپ تماس برقرار و دربارۀ تهدیدهای ایران صحبت کرد!
بلاغ

دیدگاه خود را به ما بگویید.