تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵.::. ساعت : ۱:۴۱ ب.ظ
فاقددیدگاه

جزئیات عیدی و حق اولاد کارگران در سال ۹۶

با تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۶ کارگران توسط شورای عالی کار مبلغ عیدی و پاداش پایان سال و رقم حق اولاد کارگران نیز مشخص شد.

به گزارش چالوس ما، با تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۶کارگران توسط شورای عالی کار مبلغ عیدی و پاداش پایان سال و رقم حق اولاد کارگران نیز مشخص شد.

سال حداقل مزد(ریال) حداقل عیدی(تومان) حداکثر عیدی(تومان) حق اولاد یک فرزند حق اولاد ۲فرزند حداقل دستمزد روزانه
۹۶ ۹میلیون و ۳۰۰ هزار ۱۸۶۰۰۰۰ ۲۷۹۰۰۰۰ ۹۲۹۹۱ ۱۸۵۹۸۲ ۳۰۹۹۷

دیدگاه خود را به ما بگویید.