تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵.::. ساعت : ۱:۴۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

آخرین نرخ گوشت قرمز بسته بندی در بازار

کف دست با ماهیچه گوسفند در بازار میادین میوه و تره بار با قیمت 45 هزار و 700 تومان به فروش می رسد.

به گزارش چالوس ما، قیمت انواع گوشت قرمز بسته بندی در بازار میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

 

 

عنوان قیمت مصوب
خورشتی بی استخوان گوسفند ۴۸۵,۰۰۰ ریال
راسته با استخوان گوسفند ۳۸۰,۰۰۰ ریال
راسته بی استخوان گوسفند ۵۹۰,۰۰۰ ریال
ران پاک کرده با استخوان گوسفند ۴۶۴,۰۰۰ ریال
ران کامل ممتاز گوسفند ۴۶۴,۰۰۰ ریال
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق ۷ دنده) گوسفند ۳۸۳,۰۰۰ ریال
کف دست با ماهیچه گوسفند ۴۵۷,۰۰۰ ریال
کف دست بدون ماهیچه گوسفند ۴۴۷,۰۰۰ ریال
قلوه گاه با استخوان گوسفند ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قلوه گاه بی استخوان گوسفند ۲۴۴,۰۰۰ ریال
گردن گوسفند ۳۶۰,۰۰۰ ریال
ماهیچه گوسفند ۴۸۰,۰۰۰ ریال
ماهیچه پلویی گوسفند ۴۳۰,۰۰۰ ریال
خورشتی گوساله ۳۵۵,۰۰۰ ریال
راسته پاک کرده گوساله ۳۹۰,۰۰۰ ریال
ران پاک کرده گوساله ۳۶۷,۰۰۰ ریال
دنبالچه گوساله ۲۲۵,۰۰۰ ریال
سردست پاک کرده گوساله ۳۴۵,۰۰۰ ریال
قلوه گاه گوساله ۲۳۴,۰۰۰ ریال
گردن گوساله ۳۱۹,۰۰۰ ریال
قلم گوساله ۲۷,۰۰۰ ریال
ماهیچه گوساله ۳۶۷,۰۰۰ ریال
چرخکرده مخلوط ۲۶۰,۰۰۰ ریال
دنبالچه گوسفندی ۲۱۸,۰۰۰ ریال
چرخکره گوساله ۲۷۰,۰۰۰ ریال
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و ۷ دنده ) گوسفندی ۳۸۰,۰۰۰ ریال

دیدگاه خود را به ما بگویید.