تاریخ انتشار :جمعه ۷ مهر ۹۶.::. ساعت : ۲:۴۲ ب.ظ
فاقددیدگاه

جزئیات حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۷

جزئیات حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۷/ افزایش حقوق ۵ درصد و عیدی ۹۳۲ هزار تومان

به گزارش چالوس ما،دولت مطابق بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرد.
براساس پیوست ۲ بخشنامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج (۵) درصد را پیش‌بینی کنند.
همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شده و آمده است:‌ ضمناً تا معادل پنج (۵)درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها نیز پنج ۵ درصد با رعایت مفاد قبلی است.
بر این اساس، در بودجه ۱۳۹۷مبلغ عیدی کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.