تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۶ مهر ۹۶.::. ساعت : ۱۲:۴۸ ب.ظ
فاقددیدگاه

آلودگی زباله های تجزیه ناپذیر درسواحل چالوس مردم را خود جوش به اقدام واداشت .

به گزارش چالوس ما،

دیدگاه خود را به ما بگویید.