تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶.::. ساعت : ۸:۴۷ ق.ظ
فاقددیدگاه

موانع موجود در مسیر تخریب بناهای غیرمجاز در جاده چالوس

طرح موضوع جاده چالوس در شورای عالی امنیت ملی و مصوبه این شورا در مورد لزوم تخریب بناهای موجود در حریم این رود، بیانگر اهمیت زیست محیطی و حیاتی آن در زندگی میلیون ها شهروند است که به خوبی توسط دولت درک و برای آن چاره‌اندیشی شده است ولی به دلیل وجود افراد صاحب نفوذ اجرای این مصوبه توسط استانداری با مشکلات و فشارهای شدید مواجه است.

به گزارش چالوس ما،رئیس کل دادگستری استان البرز تشریح کرد:طرح موضوع جاده چالوس در شورای عالی امنیت ملی و مصوبه این شورا در مورد لزوم تخریب بناهای موجود در حریم این رود، بیانگر اهمیت زیست محیطی و حیاتی آن در زندگی میلیون ها شهروند است که به خوبی توسط دولت درک و برای آن چاره‌اندیشی شده است ولی به دلیل وجود افراد صاحب نفوذ اجرای این مصوبه توسط استانداری با مشکلات و فشارهای شدید مواجه است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.