تاریخ انتشار :سه شنبه ۹ آبان ۹۶.::. ساعت : ۸:۳۸ ق.ظ
فاقددیدگاه

فیلم/نمره صفر مدیریت شهری در چالوس

وقتی میلیون‌ها تومان حق مردم مقابل چشمان خواب مسئولین چالوس هدر می‌رود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.