تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶.::. ساعت : ۱۱:۲۴ ق.ظ
فاقددیدگاه

🎥فیلم/درد و دل مردمی که آسایش آنها فدای بی مسئولیتی مدیران شده است.

درد و دل مردمی که آسایش آنها فدای بی مسئولیتی مدیران چالوسی شده است، این روستا فقط یک کیلومتر تا شهر فاصله دارد اما محروم... این حرف را به گوش نماینده چالوس برسانید...

دیدگاه خود را به ما بگویید.