تاریخ انتشار :شنبه ۲ دی ۹۶.::. ساعت : ۸:۰۱ ق.ظ
فاقددیدگاه
در کارگروه اشتغال مازندران مطرح شد

تعهد ایجاد ۳۲۵ شغل پارک علم و فناوری در برابر عملکرد صفر

پارک علم و فناوری با وجود اینکه متعهد شده بود در سال جاری 325 نفر را مشغول کند، در اطلاعات رد و بدل شده کارگروه اشتغال، عملکردی نداشت و رقم صفر در برابر ستون تعداد اشتغال برای این ارگان به ثبت رسید.

به گزارش چالوس ما، به نقل از بلاغ، در کارگروه اشتغال استان مازندران، دبیر کارگروه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران، تعهد و عملکرد برخی از ارگان‌ها و نهادها را در قبال ایجاد اشتغال در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان استان در استانداری قرار داد.

در لیستی که در اختیار این کارگروه در استانداری قرار گرفت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران متعهد شده بود که ۴۲۰ شغل در سال جاری ایجاد کند ولی تاکنون ۳۲۲ نفر را مشغول کرده است.

پارک علم و فناوری استان مازندران در برابر تعهد ایجاد ۳۲۵ شغل عملکرد صفر داشت، بعد از این ارگان اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی هم بر اساس برنامه‌ریزی باید ۲۵۶ شغل ایجاد کند که عددی مقابل عملکرد این اداره ثبت نشده است.

امور درمان تامین اجتماعی در برابر تعهد ایجاد ۲۱۹ عدد، ۶۸ شغل ایجاد کرد، شرکت دخانیات استان مازندران هم در برابر تعهد ۱۰۰ نفری عملکردی ارائه نکرده است.

اداره کل راه و شهرسازی مازندران بر اساس برنامه باید ۱۰۰ شغل ایجاد می‌کرد که ۱۱۸ نفر را مشغول کار کرده است.

شرکت توزیع برق مازندران در برابر تعهد ۷۰ نفری، ۶۵ نفر را مشغول کار کرده است و اداره کل آموزش و پرورش مازندران هم با وجود اینکه تعهد داده است ۶۹ نفر را مشغول کار کند، در آخرین گزارش ارائه شده دبیر کارگروه اشتغال استان مازندران عملکردی نداشت.

دیدگاه خود را به ما بگویید.