روز گذشته یک گروه ۱۲ نفره از تکاوران ارتش، با بدرقع علی ربیعی، رییس کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش، عازم محل حادثه شدند. در صورت عادی بودن شرایط ، گروه وارد خواهند شد .

امروز نیز، کار اطفای حریق از طریق آتش خوار ژاپنی پیگیری شد.

بر اساس گزارش کارشناسان، اوضاع جوی در روزهای گذشته مانع از کار می شد و وزش باد به ۳۷ گره دریایی و حدودا به  ۶۰ کیلومتر در ساعت می رسید که این موضوع باعث ایجاد موج های با ارتفاع بلند می شد  اما امروز بر اساس گفته ها، اوضاع جوی آرام تر است.