تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶.::. ساعت : ۱۱:۱۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

نواختن زنگ انقلاب در مدرسه دخترانه شاهد چالوس

نواختن زنگ انقلاب در مدرسه دخترانه شاهد با حضور فرماندار شهرستان چالوس

به گزارش چالوس ما،نواختن زنگ انقلاب در مدرسه دخترانه شاهد
با حضور فرماندار شهرستان چالوس

دیدگاه خود را به ما بگویید.