تاریخ انتشار :سه شنبه ۸ اسفند ۹۶.::. ساعت : ۶:۴۷ ق.ظ
فاقددیدگاه

پرورش اردک شالیزاری

پرورش اردک در شالیزار علاوه بر تقویت خاک کشاورزی برای کشت آینده منبع درآمدی خوبی برای مردم منطقه فریدون کنار محسوب می شود. این شغل با همه سختی ها جایگزین شکار پرندگان شده است.

به گزارش چالوس ما،پرورش اردک در شالیزار علاوه بر تقویت خاک کشاورزی برای کشت آینده منبع درآمدی خوبی برای مردم منطقه فریدون کنار محسوب می شود. این شغل با همه سختی ها جایگزین شکار پرندگان شده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.