تاریخ انتشار :دوشنبه ۶ فروردین ۹۷.::. ساعت : ۳:۳۸ ب.ظ
فاقددیدگاه

چند نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند؟

تا پایان آذر ماه سال ٩٦، ٤١ میلیون و ٩٤١ هزار و ٨٧٦ نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند.

به گزارش چالوس ما،

تا پایان آذر ماه سال ٩٦، ٤١ میلیون و ٩٤١ هزار و ٨٧٦ نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تعداد افراد تحت پوشش نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش حدود ٢ درصدی را نشان می‌دهد.

براین اساس، از مجموع جمعیت تحت پوشش، ٣٥ میلیون و ٩٩٣ هزار و ٤٠٩ نفر بیمه شده بودند که بیش از ١٣ میلیون و ٩٥٧ هزار و ٨٥٣ نفر بیمه شده اصلی و ٢٢ میلیون و ٣٥ هزار و ٥٥٦ نفر بیمه شده تبعی بودند.

همچنین در همین مدت ٥ میلیون و ٩٤٨ هزار و ٤٦٧ نفر از جمعیت تحت پوشش را مستمری بگیران تشکیل می‌دهند که ٣ میلیون و ٤٠٩ هزار و ٨٠٤ نفر مستمری‌بگیر اصلی و ٢ میلیون و ٥٣٨ هزار و ٦٦٣ نفر مستمری بگیر تبعی بودند.

گفتنی است، تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تا پایان آذر ماه سال ٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، افزایش یک درصدی و تعداد مستمری بگیران این سازمان در همین مدت رشد ٥ درصدی را نشان می‌دهند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.