تاریخ انتشار :شنبه ۲۷ مرداد ۹۷.::. ساعت : ۱۱:۲۸ ق.ظ
فاقددیدگاه
گزارش تصویری:

جشنواره مالک اشتر در سپاه ناحیه چالوس

جشنواره مالک اشتر در سپاه ناحیه چالوس با معرفی و تقدیر از برگزیدگان برگزار شد

به گزارش چالوس ما، جشنواره مالک اشتر در سپاه ناحیه چالوس با معرفی و تقدیر از برگزیدگان برگزار شد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.