تاریخ انتشار :جمعه ۹ شهریور ۹۷.::. ساعت : ۸:۴۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

اثرات مخرب کارخانه‌های شن و ماسه+فیلم

پساب کارخانه باعث افزایش بار مواد معلق، مواد محلول و کدورت آب رودخانه شده که بالاتر از میزان حد مجاز رفته و نشان از آلودگی این مراکز است. همچنین در بحث شاخص‌­های زیستی پساب کارخانه شن و ماسه باعث کاهش تراکم و تنوع ماکروبنتوزها رودخانه می­شود. و همچنین با توجه به این مضعیت، آلودگی رودخانه چالوس در سطح بالا قراردارد. این پس آب‌ها میزان رسوب ذرات معدنی ریز وموادآلی را افزایش داده و این ویژگی سبب آسیب رساندن به آبشش ماهی‌ها گردیده است.

به گزارش چالوس ما، موضوع شهرک شن و ماسه و فعالیت کارگاه‌های شن و ماسه که اخیراً در مرزن‌آباد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در محافل مختلف اظهار نظرات گوناگونی در خصوص آن به انجام می‌رسد، قابل بررسی است.

 با توجه به اینکه منطقه نه تنها از لحاظ کثرت شرکت های شن و ماسه اشباع شده بلکه خارج از ظرفیت و تحمل طبیعی، زیست محیطی و مردمی این منطقه کوچک می‌باشد. لذا نه تنها توسعه و تمدید مجوز‌ها بلکه صدور مجوز جدید عقلانی نیست.

نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که بطور کلی پساب کارخانه شن و ماسه بروی شاخص­‌های محیطی و زیستی بوم سازه رودخانه  اثر دارد و این اثر نیز منفی می­باشد. چون پساب کارخانه باعث افزایش بار مواد معلق، مواد محلول و کدورت آب رودخانه شده که بالاتر از میزان حد مجاز رفته و نشان از آلودگی این مراکز است. همچنین در بحث شاخص‌­های زیستی پساب کارخانه شن و ماسه باعث کاهش تراکم و تنوع ماکروبنتوزها رودخانه می­شود. و همچنین با توجه به این مضعیت، آلودگی رودخانه چالوس در سطح بالا قراردارد.

این پس آب‌ها میزان رسوب ذرات معدنی ریز وموادآلی را افزایش داده و این ویژگی سبب آسیب رساندن به آبشش ماهی‌ها گردیده است.

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.